Justering av fiolin og cello.

En fiolin eller cello fra Dirdals Fioliner blir alltid nøye justert før levering. Dette er ikke minst viktig når det gjelder rimelige nybegynnerinstrumenter. Disse instrumentene er alltid dårlig justert, om justert i det hele tatt. Med et dårlig justert instrument vil du oppleve stemmeskruer som glipper og som er vanskelig å stemme. Strenger som ligger altfor høyt over gripebrettet, noe som gjør instrumentet vanskeligere å spille på. Ujevnt gripebrett som kan føre til ulyd osv. Dirdals fioliner legger derfor sin stolhet i å levere velfungerende instrumenter helt fra nybegynner- til mesternivå.

Justeringen innebærer som følger:

- Stemmeskruer blir nøye tilpasset og innsmurt.
- Oversadel blir filt ned for rett strengehøyde.
- Gripebrett kontrolleres og utbedres om nødvendig.
- Stol blir nøye tilpasset.
- Lydpinne kontrolleres og justeres/ tilpasses om nødvendig.

Ovennevnte arbeid er tidkrevende (ca 2 timers arbeid), men nødvendig for å sikre en velfungerende fiolin/ cello som er god å spille på.

Dirdals fiolinerInformasjon om virksomheten