Justering av cello.

En cello fra Dirdals Fioliner blir alltid nøye justert før levering. Dette innebærer som følger:

- Stemmeskruer blir nøye tilpasset og innsmurt.
- Oversadel blir filt ned for rett strengehøyde.
- Gripebrett kontrolleres og utbedres om nødvendig.
- Stol blir nøye tilpasset.
- Lydpinne kontrolleres og justeres/ tilpasses om nødvendig.

Ovennevnte arbeid er tidkrevende, men nødvendig for å sikre en velfungerende cello som er god å spille på.

Dirdals fiolinerInformasjon om virksomheten